Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.
  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in 2 mooie en verschillende schoolgebouwen op steenworp afstand : 

  • Molenakker 1 (de ronde school; Oude Laarderweg) is voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4;
  • Molenakker 2 (de vierkante school; Molenakkerdreef) voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

Met Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (Humankind) vormen we 'Kindcentrum Molenakker”. We hebben een samenwerking die we steeds meer vorm geven. Op OBS Molenakker ontwikkelen leerlingen in een veilige omgeving, waarbij de focus ligt op de brede ontwikkeling van ieder kind. 

Uiteraard bent u altijd welkom voor gesprek of bezoek. Mail even naar info@obsmolenakker.nl  of bel 0495-539067. U bent van harte welkom. U kunt dan vragen naar Claudia Korsten.

Met vriendelijke groet, 

Team OBS Molenakker

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen maken we school
  • Verbinding
  • Groei
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment bezoeken dagelijks zo'n 400 kinderen onze school. Onze school heeft weliswaar een wijkfunctie, maar al vanaf het begin bezocht een groot aantal leerlingen uit andere wijken onze school. Nu is ongeveer 50% van onze leerlingen afkomstig uit andere wijken.  

Sinds september 2011 zijn we een Kindcentrum. Dat betekent; kinderopvang, voor- en naschoolse opvang én basisschool onder één dak. We plannen jaarlijks gezamenlijke activiteiten voor de kinderen van de peuteropvang en groep 1-2 om zo de doorgaande lijn en de overstap naar ons basisonderwijs te bevorderen.

In onze locatie aan de Oude Laarderweg wordt nu onderwijs gegeven aan de jongere leerlingen van onze school (de groepen 1 t/m 4). Er is ruimte voor kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en peuteropvang in ons gebouw.
Daarnaast is er een lokaal waar een aantal kinderen van 'De Maaskei' les krijgen. Dit is een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

In onze locatie aan de Molenakkerdreef krijgen de oudere leerlingen onderwijs. Ook daar is naschoolse opvang mogelijk. We mogen met recht zeggen: OBS Molenakker is een voorziening voor leerlingen van 0-12 jaar.

Er is een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Samen met de schoolleider overleggen ze over allerlei belangrijke onderwerpen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als school dragen we de verantwoordelijkheid over de kinderen gedurende een schooldag. Dit betekent dat wanneer kinderen om 12.30 uur of 14.30uur de school verlaten, ouders de verantwoordelijkheid dragen over hun eigen kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hanteren 7 gedragsregels op onze school. Voor de groepen 1 t/m 5 zijn ze in eenvoudigere taal geschreven dan voor de groepen 6 t/m 8. 

Daarnaast spreekt elke groep aan het begin van een schooljaar af welke groepsregels ze belangrijk vinden voor hun groep en leggen deze samen vast.


Terug naar boven