Openbare Basisschool Molenakker

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert

  • In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd.
  • Dit gebouw zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in 2 mooie en verschillende schoolgebouwen op steenworp afstand : 

  • Molenakker 1 (de ronde school; Oude Laarderweg) is voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4;
  • Molenakker 2 (de vierkante school; Molenakkerdreef) voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

Met Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (Human kind) vormen we de “Brede School Molenakker”. We hebben een samenwerking die we steeds meer vorm geven. Op OBS Molenakker ontwikkelen leerlingen in een veilige omgeving, waarbij de focus ligt op de kernvakken ( rekenen, taal en lezen). We versterken kwaliteiten en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de toekomst gelukkig te kunnen leven en werken.

Uiteraard bent u altijd welkom voor gesprek of bezoek. Mail even naar info@obsmolenakker.nl  of bel 0495-539067. U bent van harte welkom. U kunt dan vragen naar Claudia Korsten.

Met vriendelijke groet, 

Team OBS Molenakker

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen maken we school
  • Goede basis
  • Groei en ontwikkeling in leren
  • Veilige omgeving
  • Mede eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment bezoeken dagelijks zo'n 400 kinderen onze school. OBS Molenakker kent een lichte krimp doordat de wijk is volgroeid. Onze school heeft weliswaar een wijkfunctie, maar al vanaf het begin bezocht een groot aantal leerlingen uit andere wijken onze school. Nu is ongeveer 50% van onze leerlingen afkomstig uit andere wijken.  

Sinds september 2011 zijn we een Brede School. Dat betekent; kinderopvang, voor- en naschoolse opvang én basisschool onder één dak. We plannen jaarlijks gezamenlijke activiteiten voor de kinderen van de peuteropvang en groep 1-2 om zo de doorgaande lijn en de overstap naar ons basisonderwijs te bevorderen. Ook gaan pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij elkaar op werkbezoek om van en met elkaar te leren. Speerpunten hierbij zijn rekenen, taal en de pedagogische afstemming. Door op deze manier met elkaar samen te werken en te overleggen, bieden we “onze” kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, optimale ontwikkelingskansen.

In onze locatie aan de Oude Laarderweg wordt nu onderwijs gegeven aan de jongere leerlingen van onze school (de groepen 1 t/m 4). Er is ruimte voor kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en peuteropvang in ons gebouw.

In onze locatie aan de Molenakkerdreef krijgen de oudere leerlingen onderwijs. Ook daar is naschoolse opvang mogelijk. We mogen met recht zeggen: OBS Molenakker is een voorziening voor leerlingen van 0-12 jaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het onderwijs is het gebruikelijk dat er vrije dagen worden ingepland.
Bij ons op school is dit als volgt geregeld:

De kleutergroepen hebben 20 vrijdagen vrij, verspreid over het schooljaar. Deze worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en staan vermeld in de digitale schoolkalender in het ouderportaal. Er zijn 7 extra studiedagen ingepland. Hierop hebben alle kinderen vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hanteren 7 gedragsregels op onze school. Voor de groepen 1 t/m 5 zijn ze in eenvoudigere taal geschreven dan voor de groepen 6 t/m 8. 

Daarnaast spreekt elke groep aan het begin van een schooljaar af welke groepsregels ze belangrijk vinden voor hun groep en leggen deze samen vast.


Terug naar boven