Openbare basisschool de Graswinkel

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert

  • OBS de Graswinkel, natuurlijk...boeiend!
  • Lezen krijgt een centrale plek in ons onderwijs, zoveel mogelijk ge├»ntegreerd in de projecten.
  • Onze school is geen 'kantoorgebouw' maar een plek waar je overal kunt leren en ontwikkelen van en met elkaar.
  • Een mooie leesplek waar je je even kunt terugtrekken met een boek.
  • Ons kleuterparadijs biedt vele kansen voor kinderen. Hier zijn het aterlier en de bouwhoek zichtbaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Deze gegevens gaan we analyseren en bespreken met het team, MR en kinderen. De acties die hier uit voort komen nemen we mee naar het nieuwe schooljaar.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag wordt besproken in het team, de MR, en het ouderpanel. De acties nemen we mee in het nieuwe jaarplan. 


Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven