Basisschool Sint Jozef

Herenvennenweg 2 6006 SW Weert

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool St Jozef!

Op deze site en op onze website (www.kindcentrumaltweerterheide.nl) kunt u informatie vinden over onze school. Voor een impressie kunt u ook kijken op onze facebookpagina: Basisschool St Jozef - Kindcentrum Altweerterheide.

Bij vragen kunt u altijd mailen (linda.janssen@eduquaat.nl of  info@kindcentrumaltweerterheide.nl) of bellen (0495-535174, op werkdagen).
Wij geven u graag een rondleiding om onze school in bedrijf te laten zien.

Tijdens schooljaar 2021-2022 zullen wij tijdelijk gehuisvest zijn in de voormalige Koalaschool, Kazernelaan 101, 6006 SP Weert. In die tijd wordt het bestaande schoolgebouw afgebroken en een nieuw kindcentrum gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

Linda Kirkels-Janssen,
namens het team van bs St Jozef

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum voor 0-12 jarigen
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Rustige leeromgeving
  • Veilig en uitdagend
  • Groei in zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welhaast alle leerlingen uit het voedingsgebied komen naar onze school.
Ook leerlingen uit andere delen van Weert bezoeken onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn zelf bepalen. Daarbij moeten zij zich wel houden aan de wettelijke verplichte onderwijstijd. Leerlingen moeten in 8 schooljaren minimaal 7520 uur les krijgen. 
Op bs St Jozef gaan de leerlingen uit groep 1-2 van maandag t/m donderdag naar school, waarbij ze op woensdagmiddag vrij hebben. In groep 3 komt daar de vrijdagochtend bij. Vanaf carnaval gaat groep 3 ook op vrijdagmiddag naar school. Dit rooster: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag, blijft ook in de groepen 4 t/m 8 van kracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze kleine en veilige setting in het groen, werken wij dagelijks aan kwalitatief goed onderwijs. Hierbij is veel aandacht voor de individuele leerling en de groep die zij samen vormen. Hoe we hier aan werken en wat we van kinderen verwachten staat beschreven in een aantal protocollen. Via enquêtes en ons leerlingvolgsysteem houden we zicht op hoe de kinderen ons schoolklimaat en veiligheid ervaren. 

Terug naar boven