Brede school Moesel

Stadhouderslaan 21 6006 GJ Weert

  • Schoolfoto van Brede school Moesel
  • Schoolfoto van Brede school Moesel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede School Moesel. U kunt op deze website en op de website van onze school informatie vinden.

We hebben gekozen voor de naam Moesel op basis van de volgende uitgangspunten: de naam is duidelijk, de naam is krachtig, de naam geeft precies aan waar de school ligt (positionering) en geeft de binding met de wijk aan.

We ontvangen u graag voor een bezoek aan onze school.

Met vriendelijke groeten namens het team,

Interim Directie, juni 2019,

Henk Smits

Hein Gubbels

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Laagdrempelig
  • Ambitieus/Respectvol
  • Eerst het kind dan de leerling
  • Brede ontwikkeling
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van Brede School Moesel is in de voorbije jaren stabiel gebleven. De tendens wijst uit dat we de komende jaren op de 1 oktober telling rond de 290 leerlingen op school zullen hebben.

Door de gemeente opgestelde prognoses wijzen iets hoger uit.

Weergave

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In alle groepen is er sprake van een inlooptijd. Dit is 10 minuten voor de schooltijd zowel 's morgens als 's middags. Deze inlooptijd geeft de mogelijkheid iedere leerling welkom te heten en geeft ouders van de kleuters de mogelijkheid in de groep te kijken en kort contact met een leerkracht te hebben.

Voor ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is het wenselijk om een afspraak te maken. Een en ander is ook mogelijk via het Ouderportaal.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven