Brede school Moesel

Stadhouderslaan 21 6006 GJ Weert

  • Schoolfoto van Brede school Moesel
  • Schoolfoto van Brede school Moesel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede School Moesel. U kunt op deze website en op de website van onze school informatie vinden. Brede School Moesel is één van de zeven scholen van stichting Eduquaat. 

Ieder jaar mag de school ongeveer 300 leerlingen ontvangen die over 12 of 13 groepen worden verdeeld. Er zijn ongeveer 25 onderwijsprofessionals die samen met onze Kinderopvang partner; Human Kind, ouders, stagiaires en betrokken partijen in de wijk iedere dag een warm en veilig leerklimaat neerzetten voor de kinderen. 

De school werkt sinds schooljaar 2020- 2021 in zogenaamde clusters. Dat is een samenwerking tussen verschillende leerjaren en leeftijden waarin groeps overstijgend gewerkt wordt om zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Er zijn vier clusters; Cluster 1-2 (de kleuters), Cluster 3-4, Cluster 5-6 en Cluster 7-8.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Talent
  • Groei
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van Brede School Moesel is in de voorbije jaren stabiel gebleven. De tendens wijst uit dat we de komende jaren op de 1 oktober telling rond de 290 leerlingen op school zullen hebben.

Door de gemeente opgestelde prognoses wijzen iets hoger uit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In alle groepen is er sprake van een inlooptijd. Dit is 10 minuten voor de schooltijd. Deze inlooptijd geeft de mogelijkheid iedere leerling welkom te heten en geeft ouders van de kleuters de mogelijkheid in de groep te kijken en kort contact met een leerkracht te hebben. I.v.m. corona hebben we momenteel geen inlooptijd. Zodra dit weer mogelijk is, zullen we u dit laten weten.

Voor ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is het wenselijk om een afspraak te maken. Een en ander is ook mogelijk via het Ouderportaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven