so en vso Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B 6006 AH Weert

  • Inrichting speelterrein
  • KEC Voorzijde/hoofdingang

In het kort

Toelichting van de school

Het unieke kind en zijn talenten staan centraal. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een bijpassend onderwijsaanbod.

We investeren in positieve ervaringen voor kinderen en jongeren en houden in ons onderwijs rekening met hun achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Het doel is uiteindelijk dat onze leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze samenleving. 

We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg)instellingen en andere samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Om daarop goed aan te kunnen sluiten, zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben.

Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.

De Widdonckschool maakt deel uit van de Aloysius Stichting. De school is in 2009 in het samenwerkingsverband (SWV) Weert-Nederweert opgestart om het voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs mogelijk te maken thuis nabij onderwijs te ontvangen.

Is er aanvankelijk een groei in de leerlingenaantallen waar te nemen, met de invoering van Passend Onderwijs daalt het aantal leerlingen.

Met Passend Onderwijs ontstaan vormen van samenwerking met het reguliere PO.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden van het SO en VSO verschillen van elkaar.

In de bijlage vind u de schooltijden per afdeling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven