De Vlonder

Wedderhofte 10 9698 AW Wedde

  • Schoolfoto van De Vlonder
  • Schoolfoto van De Vlonder
  • Schoolfoto van De Vlonder
  • Schoolfoto van De Vlonder
  • Schoolfoto van De Vlonder

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u een eerste korte kennismaking met onze school, obs De Vlonder. U vindt onder andere informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, tevredenheid van kinderen en ouders, enz. Ondanks al deze informatie die voor u beschikbaar is, zijn wij van mening dat u een school moet voelen en beleven. Wij nodigen u dan ook van harte uit om eens bij ons op school te komen kijken en de sfeer te "proeven". U bent van harte welkom! U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan. Neemt u hiervoor contact op met de directeur van de school, Nicky Remie op het telefoonnummer 0597-561457

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samen
  • Talentontwikkeling
  • Wederzijds vertrouwen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn er grote groepen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent voor een kleine school (in een krimpregio) dat het direct merkbaar is in de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven