R.K. WSKO Sint Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school hechten wij veel waarde aan de mening van onze leerlingen. Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben daarom in november 2018 de tevredenheidspeiling voor leerlingen ingevuld. Wij zijn trots op de beoordeling die de leerlingen aan onze school hebben gegeven. Wij maken hieruit op dat onze leerlingen met plezier leren bij ons op school. Uiteraard nemen wij mee dat dit gemiddelde cijfers zijn en zullen wij er zorg voor dragen dat leerlingen die minder tevreden zijn gehoord worden. De resultaten van dit onderzoek zullen ook besproken worden in de leerlingenraad, waar uit alle klassen van groep 5 t/m 8 één leerling mee mag denken met zaken die spelen bij ons op school. Onze school blijft in ontwikkeling en ook in de toekomst zullen wij onze leerlingen hierbij blijven betrekken.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als school hechten wij veel waarde aan de mening van ouders. Daarom hebben wij in nov/dec 2018 de gelegenheid gegeven om de tevredenheidspeiling voor ouders in te vullen. Wij zijn trots op de beoordeling die de ouders aan onze school hebben gegeven. Wij vinden het fijn om te zien dat onze leerlingen met plezier leren bij ons op school. De school is volop in ontwikkeling en hierin hebben wij de ambitie om de leerlingen nog meer te betrekken bij het eigen leerproces. Hierbij zullen wij ook de communicatie met en betrokkenheid van ouders als aandachtspunt blijven houden. Naar aanleiding van de resultaten van deze tevredenheidspeiling zullen we later dit schooljaar een vervolg enquête opstellen, waarin meer ruimte zal zijn voor verdieping.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven