R.K. WSKO Sint Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

In het kort

Toelichting van de school

WSKO Sint Jozefbasisschool is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 16 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze school: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. Actuele informatie vindt u op de website van onze school. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijke aandacht
  • onderwijs op maat
  • sociaal sterk
  • talentontwikkeling
  • toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozefschool heeft ruim 420 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Bij de start van het schooljaar zijn er 4 kleutergroepen. Wegens een toenemend leerlingaantal starten wij halverwege het schooljaar een extra kleutergroep. Er is veel interesse voor onze school. De meeste leerlingen wonen in Wateringen, met name in de wijk Essellanden.
Weergave

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties door de voor- en naschoolse opvang van Kinderopvang ZON!.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven