WSKO Basisschool De Hofvilla

Dr Schaepmanstraat 2 2291 SX Wateringen

Schoolfoto van WSKO Basisschool De Hofvilla

In het kort

Toelichting van de school

Onze nieuwe school ligt middenin een rustige woonwijk grenzend aan het prachtige Hofpark. De kleurrijke buitenkant verpersoonlijkt de kleurrijke binnenkant. We zijn kleurrijk voor wat betreft de populatie, het team en ons onderwijsconcept. We richten ons vooral op het talentgericht werken, omdat als je datgene mag doen waar je goed in bent je gelukkig wordt. Wij streven er naar om alle kinderen met veel plezier naar school te laten gaan en dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Onze slogan is dan ook; 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!' Doordat de school gelegen is aan het Hofpark vinden we de natuur erg belangrijk. We betrekken de omgeving van de school heel bewust bij het lesgeven. Frequent bewegen in een gezonde omgeving binnen of buiten onze school is bij ons een uitgangspunt.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentgerichte ontwikkeling
  • Rijke leeromgeving
  • Eigenheid
  • Groeimindset
  • Zelfreflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Wateringen wordt er momenteel enorm veel nieuwbouw opgeleverd. Het aantal aangemelde leerlingen overtreft momenteel wat wij kunnen plaatsen. Het beleid is erop gericht om leerlingen vanuit Wateringen en de rest van het Westland voorrang te verlenen bij plaatsing. De school is momenteel groeiende. Het nieuwe schoolgebouw heeft 20 lokalen. We komen op dit moment 4 lokalen tekort. We hebben inmiddels een tweede vestiging aan de Harry Hoekstraat 2 te Wateringen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
617
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven