OBS De Kyckert

Lange Spruit 88 2291 LC Wateringen

  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert
  • Schoolfoto van OBS De Kyckert

In het kort

Toelichting van de school

Op deze website kunt u meer informatie lezen over openbare basisschool De Kyckert in Wateringen. OBS De Kyckert ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden. De school heeft focus op de cognitieve ontwikkeling, aandacht voor de brede ontwikkeling en oog voor de eigenheid en (sociale) talenten van ieder kind. 

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website www.dekyckert.nl. Bent u nieuwsgierig naar onze school, wilt u meer informatie over onze goede school of wilt u persoonlijk kennismaken? Neemt u contact op via info@dekyckert.nl of belt u naar 0174-293116.

Omwille van de leesbaarheid schrijven we "ouder(s)" waar ook "ouder(s)/verzorger(s)" zou kunnen staan en wordt in de tekst alleen de mannelijke vorm gebruikt, tenzij specifiek naar een vrouwelijk persoon wordt verwezen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen in jezelf en elkaar
  • Betekenisvol leren
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Kyckert en de andere scholen in Wateringen en Kwintsheul werken op verzoek van de gemeente Westland met een aannamebeleid. Door een tekort aan onderwijsplaatsen in Wateringen en Kwintsheul hebben de scholen in samenspraak met de gemeente een beleid opgesteld waaraan de scholen in Wateringen en Kwintsheul zich hebben geconformeerd. Dit betekent dat ouders die woonachtig zijn in de gemeente Westland voorrang krijgen bij het inschrijven van hun kind(eren) op de scholen. In het aannamebeleid wordt gewerkt met zogeheten ringen om te kunnen bepalen welke kinderen als eerste in aanmerking komen voor een plek op de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan en de achterliggende plannen die relatie hebben met het onderwerp "Veiligheid" (sociaal-emotionele veiligheid, fysieke veiligheid en Arbo) zijn in te zien bij de directie van de school. Gedurende schooljaar 2020-2021 worden veel van deze plannen (op stichtingsniveau) geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Terug naar boven