Vereniging Nutsschool Wassenaar

Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar

  • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
  • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Vereniging Nutsschool Wassenaar.

De Nutsschool is een neutrale bijzondere school met het thema “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. 

We streven naar een hoog cognitief niveau en bewaken dit door regelmatige toetsing. Doelstelling is altijd de kinderen de school met goede resultaten te laten afronden. Met het taaksysteem dagtaken in de lagere en weektaken in de hogere groepen willen we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid eigen maken. Het onderwijsprogramma bevat naast basisvaardigheden en elementaire kennis ook sport, techniek-, expressie- en creativiteitsonderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig schoolklimaat
  • Hoge leeropbrengsten
  • Samenwerking
  • Ouderbetrokkenheid
  • Extra vakleraren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven