Vereniging Nutsschool Wassenaar

Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar

  • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
  • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Vereniging Nutsschool Wassenaar.

De Nutsschool is een neutrale bijzondere school met het thema “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. 

De school is gelegen in het centrum van Wassenaar, op de hoek van de Zijllaan en de Van Zuylen van Nijeveltstraat. De geschiedenis van de Nutsschool gaat terug naar 1951, toen de school werd opgericht. Na een aantal jaren in verschillende woonhuizen in heel Wassenaar gebivakkeerd te hebben, kwam de school op de huidige locatie terecht.

We streven naar een hoog cognitief niveau en bewaken dit door regelmatige toetsing. Doelstelling is altijd de kinderen de school met goede resultaten te laten afronden. Met het taaksysteem dagtaken in de lagere en weektaken in de hogere groepen willen we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid eigen maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig schoolklimaat
  • Hoge leeropbrengsten
  • Samenwerking
  • Ouderbetrokkenheid
  • Extra vakleraren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

nog in te vullen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

nog in te vullen?

Wegbrengen en ophalen van de kinderen

Groep 1 en 2:De kinderen van groep 1 en 2 worden naar de klas gebracht en hier ook weer opgehaald. Wij verzoeken u de leerkracht te informeren als iemand anders dan uzelf of vaste verzorg(st)er uw kind komt ophalen

Groep 3 t/m 8: De leerlingen van groep 3 en hoger kunnen tussen 08.30 en 08.45 zelfstandig naar de groep lopen.  Na schooltijd komen deze groepen samen met de leerkrachten naar buiten. Ouders kunnen hun zoon/dochter op het plein ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven