St. Bonifaciusschool

Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar

  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Er zijn op  school ook specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Op de St. Bonifaciusschool hebben wij een intern begeleider, een remedial teacher, een rekenspecialist en een specialist die leerlingen meer bekend maakt met de Nederlandse taal.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen om verschillende redenen wel eens afwezig zijn. Bij ziekte wordt er vervanging gezocht. Gelukkig kan de school nog steeds een beroep doen op een aantal bereidwillige docenten dat wil vervangen. Ook bij vervanging n.a.v. studieverlof of scholing doen wij een beroep op dezelfde groep mensen. In een heel enkel geval worden er leerlingen naar huis gestuurd i.v.m. afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1-2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Bijna alles wordt in spelvorm aangeboden. Vanuit projecten of thema's komen de vakken in samenhang aan de orde.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen ondersteund door verschillende methodes. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de St. Bonifaciusschool wordt goed onderwijs gegeven aan een brede groep leerlingen. We brengen de onderwijsbehoeften van iedere leerling helder in kaart en kunnen zodoende passend onderwijs bieden. Als wij onvoldoende passend onderwijs kunnen bieden, dan gaan we met ouders in gesprek. Een betrouwbare gesprekspartner is dan de SAD (Schooladviesdienst van Wassenaar).

Wij hebben veel ervaring met het bieden van ondersteuning aan kinderen met dyslexie, dyscalculie ADHD/ADD, ASS (stoornis in het autistisch spectrum), DCD en Hoog- of meerbegaafdheid. Daarnaast kunnen de kinderen een luisterend oor vinden als er sprake is echtscheidingsproblematiek (KIES) of faalangst en/of zwakkere sociale vaardigheden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Herziening zorgstructuur.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven