St. Bonifaciusschool

Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar

  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u geïnteresseerd bent in de St. Bonifaciusschool! De St. Bonifaciusschool is één van de acht basisscholen in Wassenaar. De school is gehuisvest in een schitterend rijksmonument in het centrum van de gemeente en heeft een dorps karakter. Het prachtige gebouw bestaat honderd jaar en biedt zowel binnen als buiten veel leef- en leerruimte. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hun toekomst, óók onze zorg
  • Sfeer: veilig en vertrouwd
  • Moderne leermiddelen
  • Aandacht voor cultuur
  • Enthousiast en betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke dag gaat om 08.40 uur de bel. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf dat moment zelfstandig naar binnen. Om 08.45 uur starten de lessen en dan moeten alle kinderen in de klas zijn. De kinderen uit groep 1/2 kunnen vanaf 08.35 uur naar binnen worden gebracht. Op de dinsdag en donderdag mogen de ouders van de kleuters mee de klas in. ’s Middags starten de lessen voor alle groepen om 12.45 uur. Om 12.00 uur en 15.00 uur kunt u de kinderen buiten opwachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven