Christelijke Basisschool De Brug

Brugstraat 2 5165 CA Waspik

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Gedurende schooljaar 2021-2022 is een leerlingtevredenheidsonderzoek via WMK afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

CBS De Brug scoort als school een 3,29. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de vragenlijst was 97%: 36 van de 37 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Het rapport van dit onderzoek is als bijlage toegevoegd.

Tevens heeft er een leerlingonderzoek betreffende de sociale veiligheid in schooljaar 2021-2022 plaatsgevonden.

CBS De Brug scoort als school een 3,58. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de vragenlijst was 98%: 50 van de 51 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Het rapport van dit onderzoek is ook als bijlage toegevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven