Christelijke Basisschool De Brug

Brugstraat 2 5165 CA Waspik

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Gedurende schooljaar 2022-2023 is een leerlingtevredenheidsonderzoek via Vensters afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

CBS De Brug scoort als school een 8,2. Daarmee zijn we zeer tevreden!

De respons op de vragenlijst was 96%. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Het rapport van dit onderzoek is als bijlage toegevoegd.

Tevens heeft er een leerlingonderzoek betreffende de sociale veiligheid in schooljaar 2022-2023 plaatsgevonden.

CBS De Brug scoort als school een3,27. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de vragenlijst was 92%: 36 van de 39 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Het rapport van dit onderzoek is ook als bijlage toegevoegd.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 heeft er een oudertevredenheidsonderzoek plaats gevonden m.b.v. WMK.

De school scoort 3,36, dat is een ruim voldoende score.

De respons op de Vragenlijst was 70%: 59 van de 84 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De uitkomsten van de vragenlijst zijn besproken met de ouders tijdens de koffie-ochtenden.

De vragenlijst met de scores is als bijlage toegevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven