Christelijke Basisschool De Brug

Brugstraat 2 5165 CA Waspik

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug

In het kort

Toelichting van de school

'KLEINE school met GROTE dromen - door SAMEN groeien, verder komen':

Met deze slogan willen we verduidelijken, dat wij als KLEINschalige school GROTE verwachtingen hebben van onze leerlingen en van onszelf. Onze kracht ligt in de SAMENwerking tussen onze leerlingen onderling en met onze omgeving: met elkaar groeien we naar een toekomst vol kansen en mogelijkheden!

De Brug is een kleine school met een fijne, warme sfeer en groot enthousiasme en betrokkenheid. Op onze school laten we ieder kind zichzelf zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een veilige school
  • individuele aandacht
  • voorbereiding op de toekomst
  • saamhorigheid
  • kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brug heeft te maken met een groei van het aantal leerlingen. Enerzijds heeft dit te maken met ons nieuwe schoolgebouw, wat staat in een wijk waar veel gebouwd wordt. Anderzijds staan we, door onze kleinschaligheid, bekend om goede individuele aandacht en saamhorigheid, we kennen elk kind en zijn/haar ouders. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven