Christelijke Basisschool De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6 b 8434 NN Waskemeer

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Paadwizer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Naast de basisformatie is er extra formatie vanuit de stichting De Tjongerwerven beschikbaar. Deze extra formatie noemen we flex-leerkracht. Voor CBS De Paadwizer geldt dat er 3 dagen een flex-leerkracht beschikbaar is voor extra ondersteuning aan leerlingen. Deze flex-leerkracht valt ook in voor kortdurend verlof of bij ziekte.

Als er geen flex-leerkracht van de eigen school beschikbaar is, wordt er binnen de stichting gekeken. Is daar ook niemand, dan wordt de vervangingspool geraadpleegd. Door het huidige leerkrachtentekort is de vervangingspool onvoldoende gevuld. Is er niemand beschikbaar dan zijn de leerlingen vrij.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS De Paadwizer werken we met 4 combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Dit is de basis voor het onderwijs, maar waar mogelijk bieden we maatwerk. Op 4 dagdelen in de week is er een onderwijsassistent werkzaam, die individuele leerlingen of groepjes leerlingen begeleidt.Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS De Paadwizer is een school voor regulier onderwijs, op basis van het regulier onderwijsprogramma proberen wij de kinderen zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Wij kunnen diverse enkelvoudige ondersteuningsvragen van leerlingen goed begeleiden, het gaat dan bijvoorbeeld om lichte gedragsproblematiek, dyslexie, dyscalculie en onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. We krijgen hierbij ondersteuning van zowel interne als externe specialisten. Wanneer de ondersteuningsvraag complex is en het om zwaardere problematiek gaat, zullen we samen met de ouders en specialisten op zoek gaan naar de juiste plek voor uw kind. 

Meer informatie vindt u in het SchoolOndersteuningsProfiel van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven