Christelijke Basisschool De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6 b 8434 NN Waskemeer

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Paadwizer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Maatwerk
  • Talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Paadwizer staat in een krimpregio, dit houdt in dat er minder kinderen geboren worden. Hierdoor is de school de afgelopen jaren ook in leerlingenaantal gedaald. Echter is er op dit moment weer sprake van groei, met name in de lagere groepen. Bij de start van schooljaar 2023-2024 staan er 72 leerlingen ingeschreven. De hogere groepen zijn klein, waardoor het leerlingenaantal de komende jaren stabiel blijft of mogelijk zelf nog iets kan groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS De Paadwizer heeft een continu-rooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag onder begeleiding van het team op school eten. De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. De kinderen van groep 1,2 en 3 hebben op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 4 alleen op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. Op deze manier kunnen de kinderen geleidelijk wennen aan de hele week naar school van 8.30 tot 14.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen die te maken hebben met het schoolklimaat en de veiligheid op school worden dit schooljaar in het team besproken, geëvalueerd en bijgesteld.

Daarna vastgesteld in een MR vergadering aan het eind van het schooljaar.

Terug naar boven