De Finne

De Greiden 1 9003 MJ Warten

 • De natuur in met een iPad. Fotograferen en vloggen over de nabijgelegen natuur.
 • Schoolfoto van De Finne
 • Schoolfoto van De Finne
 • Schoolfoto van De Finne
 • Hoe heten de planten in het Fries?

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Inzet van vervangers:

Wanneer er een leerkracht of onderwijsassistent uitvalt en er vervanging nodig is, neemt de schooldirecteur contact op met de coördinator Vervangingspool van Proloog. Deze handelt de vervanging verder af.

Het kan voorkomen dat er niet genoeg invallers beschikbaar zijn.
Bij ziekte wordt er eerste gekeken of het team zelf een oplossing heeft. Als dat niet het geval is, en de invallers zijn niet meer beschikbaar, worden de leerlingen van de desbetreffende klas verdeeld over de andere groepen. Dit duurt maximaal één dag. Daarna kan de directeur ervoor kiezen om een klas naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in het schooljaar 2022-2023 met de volgende leerkrachten verdeling:

 • Groep 1/2: juf Corrie (maandag t/m woensdag), juf Sepkje (donderdag en vrijdag) 
 • Groep 3/4: juf Jildau (maandag, donderdag en vrijdag) juf Thea (dinsdag t/m donderdag)
 • Groep 5/6: juf Elbrich (maaandag t/m woensdag en vrijdag) Meester Jaap (donderdag)
 • Groep 7/8: juf Ciska (hele week)
 • Ib-er: juf Elbrich (donderdag)
 • Onderwijsassistent: juf Jetty (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Wietske (donderdag en vrijdag)
 • Directeur: Jaap Oostra (hele week)

Juf Jildau en juf Thea werken om de twee weken op donderdag in groep 3/4.

Meester Jaap gaat De Finne verlaten per 1 januari 2023. Vanaf dat moment is er een andere directeur die verantwoordelijk is voor de school in zijn geheel.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel zoals u dat kunt lezen in de bijlage is opgesteld in 2021

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij maken vanuit de NPO gelden gebruik van de diensten van een externe professional om leerlingen te helpen in het ontwikkelen van doelen op sociaal emotioneel gebied. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een regulier zorgtraject maar wel gebaad zijn bij een stukje extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt aangeboden na een analyse van het team onder begeleiding van de intern begeleider. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking it Roekeltsje,

In ons dorp werken wij actief samen met kinderopvang 'It Roekeltsje'. It Roekeltsje heeft opvang van 1 t/m 12.
Er is zeer regelmatig contact met zowel de leiding als de pedagogisch medewerkers van 'It Roekeltsje'.
Er is actief contact over de ontwikkeling van leerlingen. 


De samenwerking met it Roekeltsje is een prachtige verbinding voor onze leerlingen.
We noemen ons zelf officieel geen integraal kind centrum.
Toch hebben we veel aspecten voor elkaar die uitgangspunten van een Integraal Kind Centrum benaderen.

Terug naar boven