De Finne

De Greiden 1 9003 MJ Warten

  • De natuur in met een iPad. Fotograferen en vloggen over de nabijgelegen natuur.
  • Schoolfoto van De Finne
  • Schoolfoto van De Finne
  • Schoolfoto van De Finne
  • Hoe heten de planten in het Fries?

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Finne. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Obs De Finne valt onder het stichtingsbestuur Proloog. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare basisschool
  • Daltonschool
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 hadden we 68 leerlingen.
Dit is de vernieuwde teldatum; de teldatum is sinds dit jaar veranderd van 1 oktober naar 1 februari.
Met dit aantal leerlingen wordt de begroting voor het kalenderjaar erop samengesteld. 


Aan het einde van het schooljaar verlaten 7 leerlingen onze school. 

Zij gaan hun volgende stap zetten in hun schoolcarrière. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de laatst gemeten uitkomsten van de sociale veiligheid van onze leerlingen (april 2022).

Terug naar boven