Openbare Basisschool De Fontein

Karskamp 2 7232 BD Warnsveld

  • Als de vlag op tafel staat is Engels de voertaal.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fontein
  • Voor excellente leerlingen is er ook Spaanse les.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2013-2014 staan 13 deelnemers vermeld. Dit wordt veroorzaakt doordat 9 leerlingen vanwege de fusie korter dan twee jaren bij 21OP ingeschreven stonden en 1 leerling aan het begin van het schooljaar van een andere basisschool instroomde. Volgens de regelgeving tellen deze 10 leerlingen niet mee voor het schoolgemiddelde. Dit beïnvloedt het eindresultaat negatief. Zie ook bij meer informatie/eindresultaten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden 2 keer per jaar geanalyseerd en collegiaal en in teamverband besproken. In deze collegiale consultatie wordt een plan van aanpak gepresenteerd en eventueel bijgesteld of aangescherpt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voor het vervolgonderwijs:

De scholen waar onze leerlingen zijn geplaatst, prijzen unaniem het advies op basis waarvan leerlingen worden geplaatst. Indien een leerling een lagere Citoscore heeft dan verwacht, kunnen wij een leerling toch beargumenteerd plaatsen op het niveau dat bij hem of haar past.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven