Openbare Basisschool De Fontein

Karskamp 2 7232 BD Warnsveld

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

O.b.s. De Fontein werkt samen met de Graafschapbibliotheken en b.s.o. De Fontein in een educatief centrum met een taalprofiel. Dit betekent dat alle leerlingen vanaf groep1 Engels krijgen. Goed onderwijs is voor ons vanzelfsprekend in een klimaat waarbij leerlingen, ouders en collega's op een open respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit is terug te vinden in de missie/visie van de school. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. De Fontein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thinking for Learning
  • Engels in groep 1 t/m 8
  • Wederzijdse betrokkenheid
  • Korte communicatielijnen
  • Een open prettige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2012 ontstaan uit een fusie van Het Forum en Welgelegen. De Fontein staat in een krimpregio. Gezien het aantal aangemelde leerlingen en de belangstelling voor de school, zal De Fontein in het komende schooljaar groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven