Christelijke Basisschool De Rank

De Volle Handt 1 9989 DC Warffum

  • We hebben een prachtig plein met veel speelmogelijkheden voor onze kinderen.
  • Ook buiten de klas kunnen de kinderen (samen) werken.
  • De kinderen kweken hun eigen groente en fruit.
  • We geven aan onze jonge kinderen Ontwikkelingsgericht Onderwijs en sluiten zo goed mogelijk aan bij hun belevingswereld.
  • De kinderen zitten in een stamgroep waardoor ze soms jongste, middelste en oudste leerling zijn. We hebben drie stamgroepen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van CBS De Rank geven de school het cijfer 9,2. De leerlingen geven de school een "Zeer Goed".
De leerlingen waarderen hun leerkracht met een 9,5.
De leerlingen geven aan zich prettig te voelen in hun Stamgroepen.
De kernwaarden van de school Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid worden door de leerlingen ervaren.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van CBS De Rank geven in Tevredenheidspeiling aan "zeer tevreden" te zijn over de school. De school krijgt het cijfer 8,1 van de ouders. Ouders zijn zeer tevreden over de leerkracht en scoort de leerkracht hoger dan een 9. De begeleiding, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, een luisterend oor zijn, zaken die ouders waarderen op CBS De Rank.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven