Christelijke Basisschool De Rank

De Volle Handt 1 9989 DC Warffum

  • We hebben een prachtig plein met veel speelmogelijkheden voor onze kinderen.
  • Ook buiten de klas kunnen de kinderen (samen) werken.
  • De kinderen kweken hun eigen groente en fruit.
  • We geven aan onze jonge kinderen Ontwikkelingsgericht Onderwijs en sluiten zo goed mogelijk aan bij hun belevingswereld.
  • De kinderen zitten in een stamgroep waardoor ze soms jongste, middelste en oudste leerling zijn. We hebben drie stamgroepen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van cbs De Rank.
Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.derank.goudonderwijs.nl
Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens!

Het team CBS De Rank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend/Kwalitatief Onderwijs
  • Zichtbare respectvolle omgang
  • Veiligheid voor iedereen
  • Eigenaarschap
  • Kenmerken Jenaplan?Dalton

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij werken op CBS De Rank met Kwaliteitskaarten om de kwaliteit van ons onderwijs en de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen te garanderen, te bewaken en te borgen. Met het programma “Leerling in Beeld” volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel vlak. Op deze manier kunnen we de veiligheidsbeleving en het welbevinden van onze leerlingen monitoren.   

Terug naar boven