OBS FH Jansenius de Vries

Westervalge 5 9989 EB Warffum

  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht komt er invalleerkracht bij ons op school. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, gaat het 'protocol geen inval' in werking. Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van vervanging niet altijd mogelijk is, is dit protocol opgesteld.

Afwezigheid dag 1:
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen. Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking dat er in geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school. 

Afwezigheid dag 2:
De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht blijven thuis. Ouders worden aan het einde van de eerste ziektedag geïnformeerd (uiterlijk vóór 17.00 uur). Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen opnemen. Die leerling kan die dag in een andere groep worden opgevangen.

Eventuele volgende dagen:
Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten. Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen vervanging is en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De onderwijstijd hebben wij globaal ingevuld. Voor een volledig overzicht van de groepen heeft iedere groep een eigen weekplanning die ingezien kan worden. Wij maken in 'kwaliteitsdocumenten' afspraken over hoeveel tijd wij besteden aan welk vakgebied per leerjaar. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons SOP staat de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van onze school en de extra ondersteuning die onze school biedt. Voor de leerlingen waarvan wij dat waardevol vinden brengen wij de onderwijsbehoeften in kaart. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning vragen bij het Bovenschools Ondersteuningsteam (hierna te noemen BOT). De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. De extra ondersteuning wordt binnen ons samenwerkingsverband vormgegeven door middel van arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het BOT. De arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs. Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van de scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven