OBS F.H. Jansenius de Vries

De Volle Handt 1 9989 DC Warffum

  • Schoolfoto van OBS F.H. Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS F.H. Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS F.H. Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS F.H. Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS F.H. Jansenius de Vries

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en/of verzorgers, 

Wat fijn om te zien dat u geïnteresseerd bent in onze school. Naast veel informatie die te vinden is binnen deze website op 'scholen op de kaart', hebben wij ook een eigen website (www.janseniusdevries.nl) met actuele en uitgebreide informatie. Mocht u vragen hebben of graag eens langs willen komen? U bent van harte welkom! 

Team Jansenius de Vries

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Kennis & Vaardigheden
  • Samenwerken & Zelfstandigheid
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is sinds 2023 gehuisvest in een nieuw schoolgebouw aan de rand van het dorp. In het gebouw werken wij samen met CBS De Rank en KindH (kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO). Onze school beschikt over vier groepslokalen. De andere school heeft drie lokalen. In het middengedeelte van de school is een grote ruimte waar KindH gehuisvest is. In het middengedeelte bevindt zich het speellokaal waar de kleuters gym- en spellessen krijgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen kan de algemene schoolgids van Lauwers & Eems geraadpleegd worden.

Terug naar boven