OBS FH Jansenius de Vries

Westervalge 5 9989 EB Warffum

  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en/of verzorgers, 

Wat fijn om te zien dat u geïnteresseerd bent in onze school. Naast veel informatie die te vinden is binnen deze website op 'scholen op de kaart', hebben wij ook een eigen website (www.janseniusdevries.nl) met actuele en uitgebreide informatie. Mocht u vragen hebben of graag eens langs willen komen? U bent van harte welkom! 

Team Jansenius de Vries

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Kennis & Vaardigheden
  • Samenwerken & Zelfstandigheid
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zijn wij een beetje groeiende, ondanks dat we in een krimpgebied zitten in Noord Groningen. Met een nieuw gebouw in het vooruitzicht gaan we een mooie toekomst tegemoet voor het dorp. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven