KC De Vuursteen

Oude Dijk 59 8351 HR Wapserveen

  • Schoolfoto van KC De Vuursteen
  • Schoolfoto van KC De Vuursteen
  • Schoolfoto van KC De Vuursteen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In onze visie staat welbevinden en betrokkenheid als belangrijkste uitgangspunt. Kinderen moeten graag naar school gaan en door de o.a. tevredenheidspeiling af te nemen monitoren we dit. We zien dat de 96% van de kinderen zich sociaal veilig voelt. Het welbevinden scoort een 8,4,de sociale en fysieke veiligheid scoort een 9,4 en een 9,6.  Mooie cijfers.

Kinderen zitten ook in de leerlingenraad. Samen met een leerkracht geven we input over de school, organiseren ze activiteiten en beheren ze een eigen budget. 

Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven