Ten Darperschoele

Ten Darperweg 50 7983 KN Wapse

De school in het hart van Wapse

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Regelmatig nemen wij vragenlijsten af of te meten of de leerlingen tevreden zijn over het onderwijs dat zij krijgen. We meten de sociale veiligheid bij leerlingen ieder jaar vanaf groep 5. Dit gebeurt in verschillende vormen, maar we gebruiken hiervoor oa Kanvasvragenlijsten. Daarnaast voeren wij met alle leerlingen kindgesprekken, waarin samen met de leerkracht gekeken wordt naar het welbevinden en het onderwijs aan het kind. Samen met de leerling én de ouder(s) is er 4 keer per jaar een moment gepland om samen te bespreken hoe het met het kind gaat.
Voor grotere onderwerpen is er een leerlingenraad die met een leerkracht onderwerpen bespreekt die van belang zijn voor de leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst waarmee wij de oudertevredenheid peilen, WMK, blijkt dat ouders tevreden zijn over onze school. Zij gaven de school een cijfer van 8.6.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven