Ten Darperschoele

Ten Darperweg 50 7983 KN Wapse

De school in het hart van Wapse

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vorig schooljaar is de eindtoets door Corona opde Ten Darperschoele niet afgenomen. Dit schooljaar wel. Het leerlingvolgsysteem met behulp van de plaatsingswijzer is gebruikt als basis voor de verwijzing naar het VO in bij het advies gesprek in februari. In mei zijn de schooladviezen alsnog heroverwogen met de uitslag van de Route 8 Eindtoets. Op dat moment bleek dat de verwijzingen passend waren gemaakt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten onze tussenresultaten aan de hand van methode gebonden toetsen en het Leerlingvolgsysteem van Cito. Ook vinden wij hierbij onze observaties als leerkrachten erg belangrijk, net als het gesprek met ouders en kind. Samen met de IB'er volgen wij deze resultaten en stellen onze plannen van aanpak aan de hand van resultaten bij.
De schoolweging voor deTen Darperschoele is vastgesteld op 29,19, dit is het driejaargemiddelde. De bijbehorende signaleringswaarde t.a.v. de referentieniveaus voor het streefniveau (1S/2F) is op basis van de schoolweging vastgesteld op 49. Voor de tussenopbrengsten van de verschillende vakgebieden en verschillende leerjaren hanteren wij deze vastgestelde normen en bepalen wij ons ambitieniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vorig schooljaar is de eindtoets door Corona op De Singelier niet afgenomen. Dit schooljaar wel. Het leerlingvolgsysteem met behulp van de plaatsingswijzer is gebruikt als basis voor de verwijzing naar het VO in bij het advies gesprek in februari. In mei zijn de schooladviezen alsnog heroverwogen met de uitslag van de Route 8 Eindtoets. Op dat moment bleek dat de verwijzingen goed waren gemaakt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van onze stichting, Talent Westerveld. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.
Voor de Ten Darperschoele geldt het basistoezicht.

Terug naar boven