cbs De Parel

Klapperdijk 35 8191 AC Wapenveld

Schoolfoto van cbs De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wapenveld is maar klein en toch zijn er vier basisscholen, de moeite waard om u eens even in te verdiepen dus als u een school zoekt voor uw kind! Goed dat u ook even naar onze informatie kijkt, maar bij veel dingen zult u toch denken: "ach het zijn allemaal maar getallen...". Die zeggen wel het een en ander maar er zullen vast veel vragen onbeantwoord blijven. Daarom willen wij u, als u daarvoor interesse hebt, van harte uitnodigen voor een bezoek aan de school en een gesprek met de directeur. Neem gerust contact met ons op,  we laten u met veel plezier de school zien en vertellen u graag meer over het reilen en zeilen op cbs De Parel!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven