Jan Ligthartschool

Fazantenstraat 7 8191 AJ Wapenveld

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Goed onderwijs is daarom belangrijk. Net als een plek waar uw kind zich thuis voelt; waar het ongeremd kan groeien. De Jan Ligthartschool is zo’n plek! 

Zelf denken, Samen doen  

Ieder kind is anders. Daarom krijgt uw kind bij ons alle ruimte om zichzelf te zijn. Om dat mogelijk te maken werken wij graag samen met u als ouder of verzorger. Wij betrekken u op alle mogelijke manieren bij het onderwijs en bij onze school. Zo werken we samen aan ons onderwijs. Steeds persoonlijker, steeds beter.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven