Basisschool De Laak

Lakenstraat 35 A 6659 BE Wamel

Schoolfoto van Basisschool De Laak

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Laak heeft de Eindtoets Cito gemaakt en een resultaat van 538.9 behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar schrijven een zelfevaluatie. Daarin staan de M en E toetsen van Cito. We kijken naar de scores van de groep 3 t/m 8 en evalueren deze met het staflid onderwijs en een collega school. Vervolgens worden deze ook in het team besproken. De vervolgstappen die worden gemaakt zijn afhankelijk van de behaalde scores. ook de groepsplannen worden hier op aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de download van het NRO vindt u een samenvatting van onze behaalde resultaten op de eindtoets en de plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het verslag van het inspectiebezoek in 2017.

Terug naar boven