Basisschool De Laak

Lakenstraat 35 A 6659 BE Wamel

Schoolfoto van Basisschool De Laak

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Laak heeft de Eindtoets Cito gemaakt en een resultaat van 533.4 behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar schrijven een zelfevaluatie. Daarin staan de M en E toetsen van Cito. We kijken naar de scores van de groep 3 t/m 8 en evalueren deze met het staflid onderwijs en een collega school. Vervolgens worden deze ook in het team besproken. De vervolgstappen die worden gemaakt zijn afhankelijk van de behaalde scores. ook de groepsplannen worden hier op aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de download van het NRO vindt u een samenvatting van onze behaalde resultaten op de eindtoets en de plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het verslag van het inspectiebezoek in 2017.

Terug naar boven