Basisschool De Laak

Lakenstraat 35 A 6659 BE Wamel

Schoolfoto van Basisschool De Laak

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting SPOM werken we met het 16e team. Dit is een groep van vervangers die als eerste wordt ingeschakeld om voor welke verlofreden dan ook voor een vervanger te zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de schoolgids en de jaarkalender 2019-2020 vindt u alle belangrijke zaken van onderwijsorganisatie van basisschool De Laak.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze uren zijn niet te specificeren. De groepen 1-2 gaan 25 uur en 30 minuten per week naar school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage SOP vindt u hierover alle informatie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven