H J Piekschool

Roghorst 94 6708 KP Wageningen

Schoolfoto van H J Piekschool

In het kort

Toelichting van de school

De H.J. Piekschool heet iedereen welkom op deze school met een prettige, veilige sfeer. Het team staat klaar om met uw kind er een goede basisschooltijd van te maken, zowel op cognitief als op creatief gebied.

Ons logo symboliseert het uniek zijn van elk kind. In het logo is elk deel uniek, maar als optelsom vormt het een geheel. De negen vormen staan voor de 9 groepen. Elk kind is anders, maar het anders zijn betekent ook een anders mogen zijn. De delen vormen samen ook een spel, een hinkelspel. Bij een hinkelspel gaat het om uitdaging, om stabiliteit, maar vooral ook om je eigen grens te bereiken. En hinkelen doe je samen. Samenwerking gebeurt door de verschillende delen met elkaar in verbinding te brengen en samen, vanuit verschillende invalshoeken te komen tot een zich ontwikkelend resultaat. Samen is kind, ouder, leerkracht, school en omgeving. Hiermee willen we laten zien dat we vooruitkijken. Want de H.J. Piekschool vindt het niet alleen voor de leerlingen van vandaag belangrijk dat we beter presteren, maar ook voor de maatschappij van morgen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven