Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Hooilandplein 44 6708 RT Wageningen

Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Johan Frisoschool te Wageningen. De JF-school is een algemene christelijke basisschool met  twee locaties die zij gesitueerd in de wijken NoordWest en Ooststeeg. Beide locaties liggen op korte fietsafstand van de wijk Kortenoord. 

De JF-school kenmerkt zich door haar goede, open sfeer. Er is veel specialistische deskundigheid binnen het team ontwikkeld. De school heeft goede eindtoets-resultaten. Engels wordt aangeboden vanaf groep 1. Beide locaties beschikken over een moes- en ontdektuin.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onszelf (de school). Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Dit overzicht wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aansprekend onderwijs
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Ontdekkend leren
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven