Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

Hooilandplein 44 6708 RT Wageningen

  • Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Johan Frisoschool te Wageningen. De JF-school is een algemene christelijke basisschool met  twee locaties die zij gesitueerd in de wijken NoordWest en Ooststeeg. Beide locaties liggen op korte fietsafstand van de wijk Kortenoord. 

De JF-school kenmerkt zich door haar goede, open sfeer. Er is veel specialistische deskundigheid binnen het team ontwikkeld. De school heeft goede eindtoets-resultaten.  Beide locaties beschikken over een moes- en ontdektuin.

Vanuit onze kernwaarden Veiligheid, Vertrouwen, Plezier, Nieuwsgierigheid, en Samen zijn we een school...:

Waar Samen Leren Leuk Is!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Nieuwsgierigheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 295 leerlingen die verdeeld zijn over 2 locaties. Op beide locaties bieden we in principe onderwijs aan groep 1 t/m 8. Op onze locatie Noord aan het Hooilandplein zijn de leerlingen meestal verdeeld over 7 groepen. Op locatie Zuid aan de Kemphaanweide hebben we meestal 6 groepen. Om organisatorische redenen kan hiervan afgeweken worden. Zo hebben we in schooljaar 2023 - 2024 op locatie Noord 8 groepen.

Jaarlijks passen we onze groepsverdeling aan op het aantal aanmeldingen. Dat betekent dat we niet hoeven te werken met wachtlijsten en altijd een plekje kunnen aanbieden. De keuze van locatie Noord of Zuid is in bijna alle gevallen aan ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van de kernwaarden op onze school. Kinderen komen pas tot leren wanneer ze zich veilig voelen. We werken structureel, vanuit een bewezen aanpak aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Ons veiligheidsbeleid valt onder het overkoepelende veiligheidsbeleid van onze stichting Trivium (zie ook de bijlages).

Terug naar boven