De Wereld

Schaepmanstraat 161 6702 AV Wageningen

  • Schoolfoto van De Wereld
  • Schoolfoto van De Wereld
  • Schoolfoto van De Wereld
  • Schoolfoto van De Wereld

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Interface fouten van Vensters en WMK zorgen ook dit jaar voor een onjuist beeld en als gevolg onjuiste doorlevering. Deze fouten zijn tot nu toe ieder jaar gemeld en uitgebreid toegelicht aan de Inspectie. Wij verwachten dat men de noodzakelijke controles op kwaliteit van data na drie jaar signalen en toelichtingen inmiddels op eigen initiatief uitvoert, daarom stoppen wij hier nu mee. We vermelden hier nog wel de juiste aantallen: In werkelijkheid zijn er van de 40 afgenomen vragenlijsten 39 ingevuld: een uitstekende respons. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 7,8. Werkelijke aantallen zijn terug te vinden in de WMK rapportage.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven