De Waayer Wadenoijen

Dreef 1 D 4014 MJ Wadenoijen

Schoolfoto van De Waayer Wadenoijen

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool de Waayer Wadenoijen is gevestigd in een mooi gerenoveerd pand in het dorpje Wadenoijen.  
Vanwege het kleinschalige karakter kennen veel leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar.

De Waayer Wadenoijen geeft onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. 

Wij geven onderwijs op maat en stimuleren kinderen om het uiterste uit zichzelf te halen. Wat Daltononderwijs precies inhoudt, kunt u op onze website lezen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een brede ontwikkeling doormaken. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de culturele, sportieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek ziet u voor schooljaar 2020-2021 nog 74 leerlingen staan. Dit is het aantal op 1 oktober 2020. De teldatum die ze hanteren voor het leerlingenaantal. Schooljaar 2021-2022 hebben we een groei doorgemaakt. Hierdoor zijn we dat schooljaar gestart met 90 leerlingen. Schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 85 leerlingen en groeien door nieuwe aanwas bij de kleuters en door verhuizingen nog door naar de 90 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen:

groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven