Rehobothschool

Sperwerhoek 4 2743 GC Waddinxveen

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • De jaarlijkse Koningsspelen zijn voor ons een feestdag met spelletjes en sportieve workshops.
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om onnodig lesuitval te voorkomen en ervoor te zorgen dat de lestijd zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt werken we aan een goed klassenmanagement. Als een leerkracht ziek is, zal de directie naar een passende oplossing zoeken om de desbetreffende groep zo goed mogelijk op te vangen. In eerste instantie zal de duo-leerkracht of de ADV-vervanger gevraagd worden de taak tijdelijk over te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Rehobothschool

Het onderwijs wordt gegeven in jaargroepen. De groepen zijn verdeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerstof vanaf groep 3 wordt leeftijdsgebonden aangeboden aan de hele groep tegelijk. Omdat niet elk kind in hetzelfde tempo met dezelfde belangstelling en op hetzelfde niveau de vastgestelde leerstof zich eigen kan maken, houden we rekening met ontwikkelingsverschillen, bijvoorbeeld door het werken met niveaugroepen bij bepaalde vakgebieden, zoals Taal en Rekenen. Bij de indeling van de groepen spelen de volgende gegevens een rol: de leeftijd van de leerling en het bereikte ontwikkelingsniveau. Binnen ons jaarklassensysteem kan het dus voorkomen dat een leerling in een hoger, dan wel in een lager leerjaar geplaatst is dan de andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, helpen we door extra hulp van de eigen leerkracht bij de desbetreffende leerstofonderdelen te geven. Voor de meer begaafde leerling is een aanvullend aanbod, zowel binnen als buiten de groep. Het onderwijs wordt gegeven in enkele groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie het schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven