Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

Lindengaarde 17a 2742 TP Waddinxveen

  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De kinderen van de Bethelschool zijn goed tevreden over hun juffen en meesters en ze waarderen de fijne sfeer, het pedagogisch en didactisch handelen. Ze willen meer inbreng in het kiezen van het werk dat ze doen, ze willen meer inzicht in hun toetsresultaten en willen naar aanleiding daarvan meer doelen stellen. Muziek en creativiteit mag net iets meer. Het lijkt erop dat het team terecht gekozen heeft om in te zetten op meer eigenaarschap van kinderen voor hun leerproces en de coachende rol van de leerkracht. Dat geldt evenzeer voor de keuze voor het thema talentontwikkeling. We zijn stil van de positieve waardering die we van de kinderen krijgen. Een 9,1! Mooi om deze enquête ook te bespreken met de leerlingenraad in oprichting!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders zijn zeer tevreden over onze school. Trots zijn we dat pedagogisch handelen het hoogst scoort, dat doen we al jaren zo. We kunnen groeien in differentiatie in leerstofaanbod en tijd per vak per kind. Ook willen we de talentontwikkeling meer ruimte geven de komende jaren. Kinderen die straks praktisch opgeleid worden moeten er zich kunnen ontwikkelen en kinderen die straks theoretisch worden opgeleid ook. We blijven werken aan meer creativiteit. We gaan zeker in op de suggestie van ouders om hen meer te betrekken bij de keuzes die we maken. Die samenwerking mogen we verder versterken.  Meer dan ooit is het nodig om afgestemd te blijven nu het contact belemmerd wordt door de corona-pandemie. We zijn ontzettend trots dat ouders ons gemiddeld het cijfer 8,2 geven!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven