Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

Lindengaarde 17a 2742 TP Waddinxveen

  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school werkt met leerkrachten die hart hebben voor onderwijs. Is een leerkracht ziek, dan valt eerstens de duo-leerkracht in. Deze leerkracht is immers al bekend bij de kinderen.Daarnaast is er een invalpool in de directe periferie van de school die in de meeste gevallen kan en wil invallen. In de afgelopen 3 jaar is er slechts 1 groep naar huis gestuurd omdat er geen oplossing voorhanden was. Het team draait op volle sterkte, er zijn geen vacatures. Werkplezier is een belangrijk doel voor de directeur-bestuurder

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs van een bevoegde gymdocent. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie het document.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven