Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

Lindengaarde 17a 2742 TP Waddinxveen

  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel
  • Schoolfoto van Nederlands Hervormde Basisschool Bethel

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de Bethelschool in Waddinxveen. We zijn een een christelijke school. Bethel betekent: "Huis van God". Dit uit zich in ons motto: "Thuis voor elk Talent". De Bethelschool is een school met de Bijbel, die richtsnoer voor ons handelen is. We zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. Elk kind heeft als schepsel van God unieke talenten, gaven en eigenschappen. Daarom staat in onze school de Bijbelse opdracht centraal, om te werken aan de optimale ontplooiing van de kinderen. De feitelijke gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof, hoop en liefde
  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaar
  • Verantwoordelijk
  • Talentrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks het feit dat Waddinxveen een vergrijzende gemeente is, zien we dat onze school licht groeiend is. We verwachten dat deze stijging de komende jaren zich verder voortzet. Het is van belang uw kind tijdig op te geven. Als school tijdig weet, wie wanneer komt, dan hoeven er geen wachtlijsten te ontstaan en kunnen we elk kind dat zich aanmeld christelijk onderwijs geven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft in overleg met ouders haar schooltijden recent gewijzigd. Het is geen continue-rooster.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven