Basisschool Dick Bruna

Parklaan 3 2742 MG Waddinxveen

  • Schoolfoto van Basisschool Dick Bruna
  • Schoolfoto van Basisschool Dick Bruna
  • Schoolfoto van Basisschool Dick Bruna
  • Schoolfoto van Basisschool Dick Bruna
  • Schoolfoto van Basisschool Dick Bruna

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare basisschool Dick Bruna. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Dick Brunaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Een openbare school is de maatschappij in het klein: kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden ontmoeten elkaar en leren van elkaar.” Het openbaar onderwijs staat midden in de samenleving. Een samenleving die voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig is. De taak van het openbaar onderwijs is haar leerlingen voor te bereiden op een waardevolle toekomst in deze veranderende samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier naar school
  • Talentontwikkeling
  • Laagdrempelig
  • Samen werken, leren en spelen
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het marktaandeel van de Dick Brunaschool sterk toegenomen. Op 1 oktober 2021 telt de Dick Brunaschool 510 leerlingen. Wij bieden dit schooljaar onderwijs aan acht kleutergroepen, vier groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Voor meer begaafde leerlingen is er vanaf de start op onze school plusonderwijs.

Op onze school is er voor dit schooljaar nog een enkele plek. Als u erover denkt om uw kind aan te melden op onze school, dan vragen wij u de website goed in de gaten houden: www.dickbrunaschool.nl. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven