Basisschool Theo Thijssen

Kerkweg-Oost 230 2741 HA Waddinxveen

  • Appelmoes maken tijdens de handvaardigheidslessen
  • De voorkant van de school na de renovatie.
  • Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Chromebooks.
  • Onze kleuters kunnen heerlijk spelen op het kleuterplein.
  • Alle groepen hebben toegang tot de aanwezige leerpleinen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In oktober 2022 is het laatste leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. De leerlingen geven de school een 8.

De leerlingen vinden het leuk op school, maar we zien wel dat corona effect gehad heeft op het welbevinden van een aantal leerlingen.  De meeste kinderen geven aan dat ze zich veilig voelen. Er wordt niet veel gepest op school.

De school is verdeeld over 2 locaties en boven- en een onderbouw locatie. In de gerenoveerde onderbouwlocatie (2018) zijn leerpleinen gerealiseerd waarop de leerlingen meer mogelijkheden krijgen om samen te werken. Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen op de bovenbouwlocatie. Gelukkig zijn daar voor het schooljaar 2022-2023 ook weer 2 leerpleinen beschikbaar, want de leerlingen van onze school vinden het fijn om op de leerpleinen met opdrachten aan de slag te gaan.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 is het laatste oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.

Ongeveer de helft van de ouders van de Theo Thijssenschool heeft het onderzoek ingevuld.

De score die de ouders de school geven is een 7,5.

In de bijlage kunt de analyse vinden van het onderzoek.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven