Basisschool Theo Thijssen

Kerkweg-Oost 230 2741 HA Waddinxveen

 • Appelmoes maken tijdens de handvaardigheidslessen
 • De voorkant van de school na de renovatie.
 • De bovenbouw is aan de slag op het leerplein bij de klas.
 • In de groep 4 wordt met tablets gewerkt. In groep 5,6,7 en 8 wordt gewerkt met chromebooks.
 • Schoolfoto van Basisschool Theo Thijssen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de openbare basisschool Theo Thijssen in Waddinxveen.

Een openbare school is de maatschappij in het klein: kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden ontmoeten elkaar en leren van elkaar.” Het openbaar onderwijs staat midden in de samenleving. Een samenleving die voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig is. De taak van het openbaar onderwijs is haar leerlingen voor te bereiden op een waardevolle toekomst in deze veranderende samenleving.

We zijn een openbare basisschool. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt. We leren om samen te werken en om respect te hebben voor elkaar. Zo weet ieder kind: Ik ben welkom!

We zijn er om kinderen een goede basis aan kennis en vaardigheden mee te geven voor later. We laten kinderen ervaren dat ze ertoe doen en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. We moedigen ze aan om de ander te leren kennen, samen te werken en elkaar te inspireren. Binnen een inspirerende veilige omgeving dagen we kinderen uit en brengen ze met plezier tot leren. Zo kunnen ze het maximale uit zichzelf halen en met vertrouwen hun plek in de wereld vinden.

Op onze schoolpagina kunt u lezen hoe het onderwijs op de Theo Thijssenschool wordt vorm gegeven.

In het schooljaar 2017-2018 is de school gerenoveerd. Het historische gebouw uit de jaren 20 van de vorige eeuw is aangepast aan de eisen van deze tijd. De voorkant is niet veranderd maar achter de gevel is een ruime frisse onderwijs locatie gerealiseerd en in 2021 zijn er prachtige speeltoestellen op het plein geplaatst. Voor meer informatie zie www.theothijssenschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • ieder kind is uniek
 • leren van en met elkaar
 • gedegen onderwijs
 • zelfstandigheid
 • met plezier naar school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 telt de Theo Thijssenschool 261 leerlingen. Het leerlingaantal laat een lichte groei zien.

Onze school bestaat uit 11 groepen:

 • vier gemengde kleutergroepen(1-2)
 • twee groepen 3 en 4
 • enkele groepen 5, 6,7 en 8

Voor meer begaafde leerlingen is er vanaf groep 3 een plusklas. Leerlingen krijgen 1 keer per week (ongeveer 90 minuten) uitdagende en verdiepende opdrachten aangeboden. In de groepen 1-2 wordt gesproken over leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij krijgen een verrijkt aanbod binnen de groep.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben werken we met verlengde instructiegroepen in de eigen klas. Indien nodig kan in beperkte mate RT ingezet worden.

In de onderbouw is altijd plaats voor nieuwe leerlingen. Als u erover denkt om uw kind aan te melden op deze school, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Voor meer informatie: www.theothijssenschool.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is in 2018 gerenoveerd, in het gebouw is extra ruimte gecreëerd. Een deel van deze ruimte is gebruikt om een peuterspeelzaal te starten. De peuterspeelzaal is open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen.

Voorschoolse opvang wordt  bij voldoende vraag elke schooldag geboden van 7.30 uur t/m 8.30 uur

De school heeft een continurooster. De leerlingen eten elke dag met hun eigen leerkracht in hun eigen groep.

Buitenschoolse opvang voor leerlingen tot 8 jaar wordt georganiseerd in de ruimte van de peuterspeelzaal in het gebouw. Kinderen vanaf 8 jaar die deelnemen aan de BSO worden na schooltijd opgehaald en naar BSO Sportpunt gebracht. Alle opvang wordt georganiseerd door Quadrant Kindercentra. Voor meer informatie zie: www.quadrantkindercentra.nl 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven