KC- Kardinaal Alfrinkschool

Zuidplashof 1 2743 CR Waddinxveen

 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met een enthousiast team, waar respect voor elkaar, eerlijkheid en openheid belangrijke items zijn. Als haar kracht ziet het team een goede sfeer, betrokkenheid en een open communicatie. Wij zijn een lerende organisatie die haar opvang en onderwijs laat aansluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal emotioneel gebied. De term lerend geeft aan, dat dit een ontwikkelingsproces is, waar we als team voortdurend mee bezig zijn. We bieden de leerlingen een veilig klimaat, waarin we met elkaar duidelijke regels belangrijk vinden. Deze visie vraagt van ons een aanpak waarbij het lerende kind centraal staat. Het adaptief onderwijs geeft ons de mogelijkheid om met de verschillen tussen leerlingen om te gaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook de groepen 1-2 hebben per week 25,30 uur uur onderwijstijd per week. In deze groepen worden o.a. volgende activiteiten aangeboden:

 • Voorbereidende reken- en taal activiteiten
 • Zintuigelijke ontwikkeling
 • Spel en beweging
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Wereldverkenning
 • Creatieve vakken
 • Levensbeschouwing

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de KAS draaien de groepen 1-8 dezelfde onderwijstijden. Per week krijgen onze leerlingen 25,5 uur onderwijs.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt: de zogenaamde basisondersteuning. Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een pedagogisch medewerker/ externe remedial teacher extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KMN Kind & Co biedt op locatie voor-en naschoolse opvang voor kinderen (4 tot 12 jaar). Bij de start van het schooljaar 2021-2022 start KMN Kind & Co met ook met een kinderdagopvang en een peutergroep. Samen met KMN Kind & Co ontwikkelen we ons tot een kindcentrum (0 tot 12 jaar) waarin de activiteiten en de begeleiding van opvang en school op elkaar aansluiten en elkaar versterken.


Terug naar boven