KC- Kardinaal Alfrinkschool

Zuidplashof 1 2743 CR Waddinxveen

 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool
 • Schoolfoto van KC- Kardinaal Alfrinkschool

In het kort

Toelichting van de school

De Kardinaal Alfrinkschool  staat midden in de hedendaagse samenleving.  Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Dit doen we door een veilige leeromgeving te bieden en in een prettige en constructieve sfeer te werken aan kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast werken we aan de vorming van:  zelfvertrouwen, zelfstandigheid, positief sociaal gedrag en het vermogen om zelfstandig te denken. De Kardinaal Alfrinkschool is een katholieke school. Dit betekent voor ons dat we hedendaagse waarden en aspecten uit het christelijk, katholieke geloof meegeven aan de leerlingen, zonder daarbij een bepaalde waarheid op te willen leggen. Onze school staat open voor iedereen die zich in de uitgangspunten van de school kunnen vinden.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • eigenheid
 • veiligheid
 • autonomie
 • verbondenheid
 • begeleiden/ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen dat in onze regio wordt geboren, stijgt de afgelopen jaren. Daarmee stijgt ook het aantal leerlingen van het kindcentrum. Die stijgende lijn is vanaf 2014 zichtbaar. KC-KAS had op de peildatum 1-10-2021, 309 leerlingen verdeeld over 14 groepen. In het schooljaar 2022-2023 draaien we 15 groepen. Dit zijn vier groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn ook het kinderdagverblijf en de peutergroep gestart.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school.  Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen. Op de site van onze school zijn de volgende documenten te vinden rondom ons veiligheidsbeleid:

 • pest-protocol
 • protocol huiselijk geweld en kindermishandeling
 • klachtenregeling
 • privacyreglement
 • overzicht van namen en instanties met bijzondere taken t.b.v. de sociale veiligheid van de leerlingen op school
 • protocol medisch handelen
 • gedragscode ongewenst gedrag
 • de klokkenluidersregeling 

Terug naar boven