Basisschool De Regenboog

Willem de Zwijgerlaan 55 2741 DB Waddinxveen

  • Onze kleuters leren samen buiten en binnen. Ons kleuterplein zit vol met speelbare situaties als een buitenkeuken, tankstation en bushalte.
  • Onze kinderen zijn minimaal 2x per dag buiten. Een buitenles, gymactiviteiten of pauze houden vinden wij belangrijk.
  • Op onze school leren wij de kinderen op een positieve manier met verschillen en teleurstellingen om te gaan.
  • Cultuur, muziek, dans of drama staan bij ons wekelijks op de planning. Daarnaast bieden wij ook tekenen en handvaardigheid aan.
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Passie voor het vak en het contact met leerlingen is waar onze school voor staat. Dit doen wij aan de hand van vijf kernwaarden: vreedzaam, plezier, zelfstandig, gericht op groeien, aandacht voor iedereen en creatief. Daarnaast is De Regenboog onderdeel van kindcentrum Groenoord. Zo zorgen wij voor een veilige opvang voor, tijdens en na schooltijd onder één dak. 

Mail of bel gerust om een afspraak te maken. U bent van harte welkom.

Met hartelijke groet,

Eva van Essen

directie.regenboog@degroeiling.nl

Tel: 0182 – 743009

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Plezier
  • Zelfstandig
  • Gericht op groei
  • Aandacht voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Waddinxveen Noord

Waddinxveen Noord is een groene wijk met in het hart De Regenboog. De Regenboog is onderdeel van het kindcentrum Groenoord. Het ruime, natuurlijke karakter van de omgeving, vind je ook terug in de woonwijken om de school heen. Dit kenmerkt ook de omgeving en indeling van het kindcentrum. Veel bomen, een tiny forest en leuke speelplekken voor de kinderen. In het kindcentrum vind je dit terug in ruime gangen, leerpleinen en werkplekken in de open lucht. Al met al een kindvriendelijke wijk waar je ruimte en veiligheid vindt.

De afgelopen jaren hebben wij een stabiel leerlingenaantal. Afgelopen schooljaar zijn wij halverwege het schooljaar gestart met een extra kleutergroep. Wij merken dat de gemeente Waddinxveen snel groeit, waardoor er ook leerlingen uit andere wijken bij ons naar school komen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven