Basisschool De Regenboog

Willem de Zwijgerlaan 55 2741 DB Waddinxveen

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Mail of bel gerust om een afspraak te maken. U bent van harte welkom.

Jet van Eijsden
directie.regenboog@degroeiling.nl
0182 - 743009
  • Onze gastvrouw helpt u graag verder bij de hoofdingang.
  • De bibliotheek bezoeken de kinderen minimaal 1x per week. Daarnaast lezen wij in de groepen een hoop boeken voor!
  • Voetbalveldje, twister, trefbal of een rekenspel kunnen allemaal gespeeld worden op ons plein. Dit plein gebruiken wij voor lessen en pauze.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Passie voor het vak en het contact met leerlingen is waar onze school voor staat. Dit doen wij aan de hand van vijf kernwaarden: vreedzaam, plezier, zelfstandig, groeien en creatief. Daarnaast is de Regenboog onderdeel van een kindcentrum. Zo zorgen wij voor een veilige opvang voor, tijdens en na schooltijd onder één dak. 

Mail of bel gerust om een afspraak te maken. U bent van harte welkom.

Met hartelijke groet,

Jet van Eijsden

directie.regenboog@degroeiling.nl

Tel:0182 – 743009

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Plezier
  • Zelfstandig
  • Groeien
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Waddinxveen Noord is een groene wijk met in het hart De Regenboog. De Regenboog is onderdeel van het kindcentrum Groenoord. Het ruime, natuurlijke karakter van de omgeving, vind je ook terug in de woonwijken om de school heen. Dit kenmerkt ook de omgeving en indeling van het kindcentrum. Veel bomen, een tiny forest en leuke speelplekken voor de kinderen. In het kindcentrum vind je dit terug in ruime gangen, leerpleinen en werkplekken in de open lucht. Al met al een kindvriendelijk wijk waar je ruimte en veiligheid vindt.

In Waddinxveen Noord is het leerlingaantal de afgelopen jaren gedaald door vergrijzing en de nieuwbouwwijken elders in Waddinxveen. Dit maakt dat de afgelopen 5 jaar jonge gezinnen zich minder snel in Waddinxveen Noord vestigden dan voorgaande jaren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven