Marke-School

Middendorp 32 7754 MB Wachtum

Schoolfoto van Marke-School

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat midden in het landelijke dorp Wachtum en is de enige school in het dorp. Wij mogen onderwijs bieden aan zo'n 35 leerlingen, voornamelijk uit Wachtum.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Markeschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze school hanteert het motto: "Sterk in maatwerk".

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
33
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven