CBS De Verrekijker

Waardhuizen 38 4287 LS Waardhuizen

Schoolfoto van CBS De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij een kleine school wordt gemeten over 5 jaar totaal. Wij zien daarin dat wij ook over 5 jaar gemiddeld boven de bovengrens scoren.
Doordat wij een kleine school zijn is er veel individuele aandacht mogelijk voor de kinderen. Ze worden gekend waarbij wij aansluiten bij wat het kind kan. Niet elk kind hoeft een kampioen te zijn, maar dient wel regelmatig zijn persoonlijk record te verbreken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is vooral van belang dat kinderen een goed passend schooladvies krijgen en op een school terecht komen waar ze zich thuis voelen, zich optimaal verder kunnen ontwikkelen. Het advies dat gegeven wordt blijkt goed te zijn, gezien de meeste kinderen ook na 4 jaar nog in dezelfde richting zitten als het advies destijds aangaf.
Er is altijd goed overleg met de ouders, maar natuurlijk ook het kind zelf.

Er is sprake van een warme overdracht richting de VO scholen. Ook ontvangt de school vanuit het VO de vorderingen van de leerlingen die daar vanuit CBS Waardhuizen daar geplaatst zijn.

De score gehaald bij de eindcitotoets is niet bepalend, maar vooral het advies van de leerkrachten. Het kind is jarenlang gevolgd en daardoor goed in beeld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven