CBS De Verrekijker

Waardhuizen 38 4287 LS Waardhuizen

Schoolfoto van CBS De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij CBS De VerreKijker

Wij zijn een basisschool in de gemeente Altena. Wij gaan uit van wat het kind kan en proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. U krijgt binnen deze website een beeld van onze school. Hierbij worden ook opbrengsten in beeld gebracht.
Wat u niet kunt zien in de cijfers is hoe wij zijn, wat de eigenheid is van de school. Het gaat ons in eerste instantie om het welbevinden van het kind. Daartoe is een goede relatie met allen die om het kind heen staan heel belangrijk.

Onze missie: Waar ieder kind zich van grote waarde weet!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2022 hebben wij 55 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven