Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij onze school. Wij zijn een school met de Bijbel in Waarder. Als u nog vragen hebt na het bezoeken van deze site, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pr. Willem-Alexanderschool telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 125 leerlingen.De leerlingprognose laat zien dat het aantal leerlingen stabiel blijft en zelfs een lichte toename laat zien. De leerlingen komen niet alleen uit Waarder zelf maar ook uit de omliggende plaatsen i.v.m. de goede pedagogische sfeer die er op school is.

De schoolweging laat zien dat 93% een weging van 0.0 hebben en 7% een weging van 0.3.We werken in enkele groepen en combinatiegroepen met leerkrachten en leraarondersteuner of onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind. 

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Kenmerken van onze schoolcultuur zijn verbinding met alles om ons heen. Wij leven vanuit de basis van God ons heeft meegegeven in de Bijbel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven